Fredsborg Förskola Gottsunda

Inskolning Gottsunda

Inskolning Inskolning InskolningVi använder oss av föräldraaktiv inskolning vilket innebär att du som vårdnadshavare är med under de första dagarna på förskolan tillsammans med ditt

Läs mer »

Gottsundas profil

Vår profil Hälsa & Rörelse – vår profil Genom vår profil Hälsa & Rörelse får barnen nya erfarenheter och erövrar nya färdigheter. De får prova

Läs mer »

En dag på Gottsunda

En dag på förskolan En dag hos oss! 6:30 förskolan öppnar.  Frukost serveras för de barn som är i behov mellan 6:30-7:00 på Enen.  Från

Läs mer »

Sjukdomspolicy

Sjukdomspolicy Sjukdomspolicy  Sjukdomspolicy(Med riktlinjer från Barnavårdscentralen, information från Stockholms läns Landsting samt utdrag ur Socialstyrelsens skrift ”smitta i Förskolan”) MÅL: Att skapa en frisk arbetsmiljö för

Läs mer »

Kontakta Gottsunda

Kontakta oss Kontakta Oss Besöksadress Fredsborg Förskola i GottsundaBjörkängsvägen 4-6 Rektor: Daniel Karlsson, daniel.karlsson@tabyforskola.se Synpunkter och klagomål Dina synpunkter och klagomål är viktiga och hjälper oss

Läs mer »

Kalendarium Gottsunda

Kalendarium Kalendarium Studiedagar och APT HT-22 Höstens studiedagar och APT. APT 30/8-22 27/9-22 25/10-22 22/11-22 20/12-22 Dessa dagar stänger Förskolan 16.00 Studiedagar 16/9-22 9/12-22 Förskolan

Läs mer »

Här finns vi

Besöksadress Fredsborg Förskola i Gottsunda
Björkängsvägen 4-6

Följ oss på sociala medier

Instagram

@Fredsborgforskolor

Facebook

Fredsborg Förskola