Inskolning

Inskolning

Inskolning
Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning vilket innebär att du som vårdnadshavare är med under de första dagarna på förskolan tillsammans med ditt barn. Du deltar i alla dagens rutiner och verksamhetsdelar både för att vara ett stöd för ditt barn och för att få en insyn i förskolans dagliga verksamhet. Inskolningen sker under 10 dagar och du som förälder ska vara närvarande under de första tre dagarna men tillgänglig att under 30 minuter resterande sju dagar. Ni föräldrar inte närvarande på förskolan under dag 7-10. De dagar är till för att barnet i lugn och ro ska få landa på förskolan, lära känna miljön, kompisar och oss pedagoger.

Dag 1: 9:30-10:30 Vårdnadshavare och barn blir introducerad till förskolans verksamhet. Detta är för att barnet ska få en lugn introduktion till förskolan.

Dag 2-3: 9:30-13.00 Vårdnadshavare och barn deltagar i verksamheten samt lunch för både barn och vårdnadshavare. Ni deltar i alla rutiner på förskolan såsom samling, vila, lek eller aktiviteter.

Dag 4: 9:00-13:00 Med dialog mellan pedagoger och vårdnadshavare sker eventuellt första lämningen för barnet på förskolan. Vårdnadshavaren går hem men ska finnas tillgänglig hela dagen.

Dag 5: 9:00-13:00 Barnet lämnas på förskolan. Vårdnadshavaren går hem men ska finnas tillgänglig hela dagen.

Dag 6-9: 9:00-13:45 Barnet lämnas på förskolan. Vårdnadshavaren går hem men ska finnas tillgänglig hela dagen

Dag 10: Barnet går sina ordinarie tider och inskolningen är klar.

Glad förskolelärare gestikulerar och interagerar med fyra förskolebarn som lyssnar och följer historien.