Kontakta oss

Besöksadress Fredsborg Förskola i Gottsunda
Björkängsvägen 4-6

Rektor: Daniel Karlsson, daniel.karlsson@tabyforskola.se

Dina synpunkter och klagomål är viktiga och hjälper oss att bli bättre. Vi handlägger alla synpunkter och klagomål skyndsamt för att på ett effektivt sätt kunna rätta det som är fel.

Synpunkt
Om du har synpunkter gällande vår verksamhet kontaktar du ansvarig rektor. Några exempel på vad som kan ligga till grund för synpunkter är: 

förslag som berör kvalitén på vår verksamhet

något som inte uppfyllts

förbättringsåtgärder av kvalitét

Klagomål
Du kan lämna ett klagomål till oss om vi brustit i vår verksamhet och inte uppfyller krav och mål som specificeras i till exempel skollagen eller andra styrdokument. Vi är förpliktade att svara dig och återkomma med ett eventuellt förslag på åtgärd. Klagomål skickas till skolchef, Cecilia Skarke | cecilia.skarke@cedergrenska.se

Cedergrenskas rutin för hantering av klagomål

Skolchef: Cecilia Skarke | cecilia.skarke@cedergrenska.se

Rektor i Gottsunda: Daniel Karlsson  | daniel.karlsson@tabyforskola.se
Rektor i Åkers Runö: Maria Lagersten | maria.lagersten@tabyforskola.se
Biträdande rektorElisabeth Bonfant | elisabeth.bonfant@tabyforskola.se