Välkommen till Fredsborg Förskola

På Fredsborg Förskola i Åkersberga ska alla barn, vårdnadshavare och pedagoger känna sig välkomna och sedda varje dag.

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat vilket innebär att barnens egna intressen tas tillvara på för ett lustfyllt lärande hela dagen. Vi arbetar med projekt där barnen får tillfälle att utforska och lära med alla sina sinnen. Förskolorna ligger i natursköna Åkersberga med närhet till både sjö och skog som vi besöker och undersöker.

När det är dags att börja förskoleklass har barnen förtur till vår systerverksamhet Fredsborgskolan.

Tillgänglig miljö

Miljön, såväl inne som ute, ska vara tillgänglig för barnen. Oavsett ålder ska materialet vara i barnens höjd eller synligt så att de kan visa eller säga vad de önskar göra. Det är därför viktigt att miljön är tydlig och inbjudande för lek samt kreativitet.

Mindre grupper

Vi arbetar genom att dela in barnen i mindre grupper under dagen på förskolan. Det är genom detta arbetssätt vi ser varje barns utveckling och lärande. Vi får på så sätt större möjlighet att ställa frågor, lyssna och kommunicera med barnen. Det är även i samspel med andra barn i grupp som barnen lär av varandra – precis som vi vuxna.

Trygghet och gemenskap

På Täby Förskola ska alla barn känna sig välkomna oavsett vem som tar emot på morgonen. Vi skapar trygga barn genom att alla pedagoger lär känna alla barn. Känslan blir en liten förskola med en familjär stämning mellan barn och pedagoger.

Vi utvecklas tillsammans

Genom att vara nyfikna tillsammans utvecklas både barn och pedagoger. Utifrån barnens intresse ser pedagogerna till att utveckla allt från språk och kommunikation till värdegrundsfrågor, skapande och matematik.

Börja hos oss!

Är du intresserad av en plats på Fredsborg Förskola? Ställ ditt barn i kö via Österåkers  kommuns hemsida. Barnet ska ha fyllt ett år för att erhålla en plats.

Just nu har vi ett begränsat antal lediga platser till höstterminen. Kontakta rektorn för den enheten som du är intresserad av:
För Gottsunda: Daniel Karlsson
För Åkers Runö: Maria Lagersten

 

Boka ett besök!

På Fredsborg Förskola lägger vi grunden för ett livslångt lärande. Boka ett besök hos oss idag via våra rektorer och upplev våra inspirerande verksamheter!

För besök till Gottsunda: Daniel Karlsson
För besök till Åkers Runö: Maria Lagersten

Enheter

Enheter
1
barn
erfarna pedagoger

Om Fredsborgskolan

 Lustfyllt och omsorgsfullt lärande 
På Fredsborg Förskola arbetar vi Reggio Emilia inspirerat. Det lustfyllda och omsorgsfulla lärandet står i fokus. Vi organiserar oss i små grupper och arbetar projektinriktat där barnen får möjlighet att fördjupa sig i sitt utforskande. Projekten skapas bland annat utifrån ett lyssnande där pedagogerna är aktiva medforskare. Barnen får då tillfälle att utforska och lära med alla sinnen. Miljö och material utvecklas och anpassas utifrån barnens intressen och behov.

Positiv förstärkning 
Vi jobbar med att fokusera på det positiva och förstärka allt bra som barnen gör. Vi arbetar kontinuerligt med värdegrunden: hur man är mot varandra och hur man är en bra kompis för att skapa ett positivt och empatiskt klimat.

Inflytande 
För att barnen ska kunna utvecklas och lära sig behöver de vara delaktiga i sina egna lärprocesser och lyssnade på. Vi försöker följa barnen i deras tankar och idéer. När vi ser att barnen visar intresse och nyfikenhet för olika saker till exempel språk/bokstäver, matematik och naturvetenskap reflekterar vi över detta och planerar så att vi kan ge barnen utmaningar i detta inom ramen för tema/projektarbetet. Läs mer om Reggio Emilia här.

Omsorg och lust att lära
För att lära och våga vara nyfiken måste man vara trygg. Därför lägger vi mycket fokus på trygghet när ditt barn börjar hos oss. Vi vill att barnen ska känna sig trygga med oss och verksamheten, då vågar de sedan upptäcka. Inskolningen ska vara ett samarbete mellan er föräldrar och oss på förskolan.

Det ska vara roligt att vara på förskolan! Vi pedagoger måste vara flexibla och hela tiden förändra och vara lyhörda kring vad barnen tycker är spännande. De små barnen visar genom kroppsspråk och mimik vad de tycker är roligt. De äldre barnen är en del av planeringen av den dagliga verksamheten och vi diskuterar vilka projekt eller intressen de har. Lusten att lära baseras på en nyfikenhet där vi pedagoger är med och upptäcker.