Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning

Kvalitetsbedömning är ett verktyg för att kunna bedöma och säkerställa kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Kvalitetsbedömningen grundar sig i läroplanen och aktuell forskning om vad som bidrar till ett gott lärande för barn och elever. Kvalitetsbedömning kvalitetssäkrar verksamheten inom sex områden:

1. Värdegrund
2. Lek
3. Skapande
4. Matematik
5. Naturvetenskap och Teknik
6. Språk, kommunikation och IT