Inskolning

Inskolning på Åkers Runö

1 till 3 år

Dag 1 – Besök 9-10

Dag 2 – 9-10.30
Vårdnadshavare är med på gården fram tills hemgång innan lunch.

Dag 3 – 9-11
Samma som dag 2 men erbjuds lunch och hämtning sker då kl 11, innan vilan.

Dag 4 – 9-13
Pröva att lämnas för att äta lunch och vila.

Dag 5 – 9-13
Samma som dag 4.

3 till 5 år

Dag 1Besök 9-10

Dag 2 9-12
Vårdnadshavare är med på gården och barnet erbjuds sedan lunch och hämtning sker kl 12.

Dag 3 9-13
Samma som dag 2 men hämtning sker kl 13.

Dag 4 9-15
Pröva lämning redan på morgonen.

Dag 5 9-15
Samma som dag 4.