En dag hos oss

En dag på Fredsborg Förskola Åkers Runö

En dag på förskolan:

7.00 – Förskolan öppnar. Vi tar emot och startar dagen ute. 

9.00 – Vi delar upp oss avdelningsvis för att äta frukt och ha planerade aktiviteter. 

Planerade aktiviteter kan innebära allt från projektarbete, utflykter, skapande, rörelse mm.

10.30 – 11.00 Samtliga avdelningar har samling.

11.00 – 11.30 Serveras lunch på respektive avdelning.

11.45 – Vila. Yngre barn sover inne på respektive avdelning medan de större barnen lyssnar på sagor, läser böcker eller annan lugn aktivitet för nedvarvning.

Därefter fri lek fram till mellis

14.00 – Mellis för samtliga avdelningar

15.00 – Fri lek ute eller inne

17.00 – Förskolan stänger

Förskolelärare berättar något som fem intresserade barn lyssnar på engagerat inne i förskolans lokaler. Lärmaterial syns i bakgrunden.