Vår profil

Vår profil

Genom vår profil Hälsa & Rörelse får barnen nya erfarenheter och erövrar nya färdigheter. De får prova olika rörelseformer och hitta glädjen i att röra på sig. Utevistelse är den naturliga platsen att utöva fri lek som är spontan och ger utrymme för fantasi. Det är också där miljön utmanar till rörelse som den mest fysiska och energikrävande leken sker. Utomhus övas samspelet, barnen lär och utvecklas, tränar motoriken och rör på kroppen.
Hälsa & rörelse på Fredsborg förskola innebär:

  • Rörelseaktiviteter varje dag
  • Mat lagad från grunden och en harmonisk måltidsstund med tid för reflektion
  • Trygghet och gemenskap