Vår nya förskolebyggnad

I augusti 2019 flyttade vi in i vår nya förskolebyggnad. Här har vi 6 hemvister, rörelserum och skapanderum. På nedre plan finns avdelningarna Dungen, Enen och Gläntan, för våra yngre barn i åldern 1-3 år. På övre plan finns Mossen, Ängen och Blomman, för barn i åldern 3-5 år. Vår förskolegård är iordningställd med bland annat sandlådor med solsegel, vattenlek, lekhus, gungdjur och tipi-koja.


Förskola och skola med stora ytor för alla

I mitten av huskroppen på båda våningsplanen finns stora utrymmen för avhängning, torkskåp och toaletter som även ansluter till hemvisterna. Förskolan har ett gemensamt rörelserum och en ateljé för skapande verksamhet.

Fredsborgskolan F-6 med idrottshallen stod klar i december 2019. I samband med att skolgården iordningställts har förskolan bland annat tillgång till faciliteter som pulkabacke, grillplats och bollplan.