Vår nya förskolebyggnad

Vårt fina hus är nu inflyttningsklart. Vår förskolegård är iordningställd med bland annat sandlådor med solsegel, vattenlek, lekhus, gungdjur och tipi-koja. Den 1 augusti flyttar vi in med 6 hemvister och rörelserum och skapanderum. På nedre plan finns Dungen, Enen och Gläntan, för våra yngre barn i åldern 1-3 år. På övre plan finns Mossen, Ängen och Blomman, för våra äldre barn i åldern 3-5 år.


Förskola och skola med stora ytor för alla

Inne i nya förskolan finns 6 hemvister i två våningsplan. Bottenplanet kommer inhysa tre småbarnshemvister; Gläntan och Dungen samt den nya småbarnsavdelningen Enen. På övre planet inhyser vi tre storbarnsavdelningar med Mossen och Ängen samt den nya hemvisten Blomman. I mitten av huskroppen på båda våningsplanen finns stora utrymmen för avhängning, torkskåp och toaletter som även ansluter till hemvisterna. Förskolan har ett gemensamt rörelserum och en ateljé för skapande verksamhet.

Fredsborgskolan F-6 med idrottshallen kommer stå klar i december och eleverna på Fredsborgskolan F-6 flyttar in i januari 2020. I samband med att skolgården iordningställs så får förskolan bland annat tillgång till faciliteter som pulkabacke, grillplats och bollplan.