Förskola och skola - Nära och tillsammans


Fredsborg Förskola/Kunskap i Österåker AB startades 2016 med syfte att skapa en förskoleverksamhet av högsta kvalitet i anslutning till Fredsborgskolan för barn och föräldrar i Fredsborgsområdet i Österåker kommun. I februari 2017 startades även Förskolan i Ullna för barn och föräldrar i Ullna-Hägerneholmsområdet. I anslutning till förskolan öppnade Ullnaskolan F-6 i augusti 2018 för att på samma sätt som i Fredsborgsområdet skapa bästa förutsättningar för omsorg och utbildning - nära och tillsammans. Fredsborg Förskola ägs sedan sommaren 2019 av utbildningsföretaget Cedergrenska AB som bland annat äger och driver Täby Förskola, Täby Friskola och Tibble Gymnasium. Tillsammans med Cedergrenskas övriga verksamheter är vi en stark aktör i norrort med ambitionen att driva utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till studenten. Våra verksamheter drivs av starkt engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande för våra förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever. Den geografiska närheten mellan våra förskolor och skolor ger möjlighet till samarbete, utbyte och utveckling mellan lärare och pedagoger, årskurser och stödfunktioner för den bästa skolgången för eleverna.