Nyheter

Här publicerar vi aktuella nyheter om vad som händer på Fredsborg Förskola


Uppdaterade riktlinjer om Coronaviruset – gäller från måndag 16 mars

Våra elever och vår personals hälsa är vår högsta prioritet. Vi tillämpar försiktighetsprincipen i våra förebyggande åtgärder. Skolans riktlinjer om coronaviruset beslutas i företagets ledningsgrupp efter dialog med elevhälsoteamen och skolläkare. Skolan håller sig uppdaterad om det senaste läget och uppdaterar informationen om nya rekommendationer ges från aktuella myndigheter och läkare.

Folkhälsomyndigheten meddelar den 10 mars att man ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm. Risknivån höjs nu till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. I samband med detta har man även ändrat riktlinjerna kring provtagning.

 Information från Vårdguiden:
”Sedan den 11 mars koncentreras provtagningen av coronaviruset i Stockholms län till dem som är inlagda på sjukhus med symtom som påminner om corona. Det är för att skydda patienter på sjukhus som redan har andra sjukdomar. Du som har symtom som påminner om coronavirus kommer inte att provtas. Det gäller oavsett om du varit i de områden som tidigare varit utsatta för smitta eller haft nära kontakt med någon som du vet är sjuk i covid-19.”

Skolkoncernens riktlinjer om coronaviruset
De nya riktlinjerna om provtagning ställer ännu större krav på den enskilda individen att uppmärksamma symtom. Elever/personal som har minsta förkylningssymtom ska:

  • Stanna hemma från första symtom
  • Stanna hemma 7 dagar efter sista symtom

Under period av sjuksymtom och extradagar rekommenderar vi även att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer enligt nedan.
”Det är viktigt att du som har symtom som feber och hosta, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och:

  • inte träffar andra personer än dem du redan bor med,
  • inte reser med buss, tåg, tunnelbana eller flyg.”

Vi vädjar om att alla tar ansvar i denna unika situation för att skydda våra äldre, sjuka och andra personer som hör till en riskgrupp.

Sjukanmälan görs via Schoolsoft. Skolan kommer under tiden att vara behjälplig med skoluppgifter till berörda elever som kommer kunna följa undervisningen hemifrån. Lektioner följs via Schoolsoft och kan i vissa fall strömmas direkt. Vid behov finns möjlighet till extra undervisningstid.

Vi respekterar den oro som vårdnadshavare och elever givit uttryck för under de senaste dagarna. Om man själv väljer att hålla sitt barn hemma med anledning av coronaviruset ber vi vårdnadshavare eller myndig elev rapportera frånvaro i Schoolsoft. Även här kommer skolan att vara behjälplig med skoluppgifter.

Uppdaterade rutiner på skolorna
Skolan har i förebyggande syfte ändrat tidigare riktlinjer för städning så att dessa även innefattar desinficering av handtag, lampknappar mm.
Samtliga resor i skolans regi ställs in tillsvidare och vi reser inte med buss, tåg, tunnelbana.
Skolan tar inte emot gäster från utlandet.
I skolans regi tillåts inte större sammankomster än 100 personer.

Stanna hemma om du är sjuk!
All personal och våra elever uppmanas att stanna hemma vid sjukdom för att minska flera typer av smittspridning. Det är viktigt att var och en med symtom, även lindriga begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Kontakt
Har du frågor om coronaviruset utan att ha symtom ska du ringa 11313.
Behöver du sjukvårdsrådgivning ska du ringa 1177 som vanligt.

Länkar för mer info
https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/

https://www.msb.se/sv/aktuellt/pagaende-handelser-och-insatser/msbs-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

Press
Media hänvisas att ta kontakt med skolchef Håkan Söderström genom mail soderstrom@tibble.nu, alternativt VD Niklas Pålsson, niklas.palsson@tibble.nu.

Dela endast bekräftad information
Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

 


Kontaktuppgifter
Maria Lagersten, Rektor
070-474 65 86
maria.lagersten@tabyforskola.se

Elisabeth Bonfant, biträdande rektor
070-768 33 51
elisabeth.bonfant@tabyforskola.se