Gemensamma upplevelser och samtal

Förskolan tar i det dagliga arbetet vara på barnens vetgirighet, främjar lärandet, väcker nyfikenhet och stimulerar barnen i deras utveckling.


Barnens perspektiv

Verksamheten utgår ifrån barnens erfarenheter och intressen, behov och åsikter. För att kunna göra detta på ett bra sätt samtalar pedagogerna med barn och föräldrar och får på så sätt kunskap om barnens upplevelser utanför förskolan, vilka intressen de har och vad de känner glädje i. På samma sätt skapas förståelse och kunskap för vilka behov och åsikter barnet har. Barnen ska trivas och känna att den miljö de är i främjar deras utveckling.

Lek, nyfikenhet och variation

På Fredsborg Förskola ska alla barn få utvecklas efter sin förmåga. Nyfikenhet och variation är två ledord i förskoleverksamheten där samvaro och trygghet är viktiga grundstenar. Tid och utrymme finns varje dag för den fria leken där barnen övar sin kreativa förmåga. Pedagoger hjälper och stöttar barnen för att främja leken och ger varje barn det individuella stöd den behöver.