Här finns vi


Fredsborg Förskola ligger i Fredsborgsområdet i Österåker kommun. Det markerade området på kartan utgörs av Fredsborg Förskola och Fredsborgskolan F-6 med tillhörande utrustad skol- och förskolegård med stora lekytor, pulkabacke, bollplan med mera.