Trivsel och värdegrund

På Fredsborg Förskola har vi gemensamma trivselregler för vår verksamhet utifrån grundstenarna: bemötande av andra, respekt för miljö, människor och natur, hänsyn och omtanke.


Hänsyn och omtanke

De barn och pedagoger som är i verksamheten sätter tillsammans sin prägel utifrån förskolans grundidé och verksamhetsmål. Vi arbetar med värdegrundsfrågorna dagligen genom att till exempel samtala med barnen i samband med sagoläsning, beröra aktuella händelser i barnens vardag och arbeta med olika uttrycksmedel som till exempel rollspel och andra skapandeformer.