Kontakt för anmälan

Anmälan till Fredsborg Förskola görs till Österåker kommuns kundvalswebb, se www.osteraker.se. För frågor gällande Fredsborg Förskola, maila till: kontakt@fredsborgforskola.se.

 

Läs mer om Fredsborgskolan på www.fredsborgskolan.se. Här kan du läsa mer om i vilken ordning skolan erbjuder plats i förskoleklass.
I första hand: Barn på Fredsborg Förskola har förtur till förskoleklass
I andra hand: Syskonförtur
I tredje hand: Kötid

 

 

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER

Vi på Fredsborg Förskola strävar efter att hålla en hög kvalitet på våra verksamheter. Möjligheten att lämna klagomål på våra verksamheter är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Om du tycker att vi brister i något avseende vänder du dig i förstahand till biträdande rektor eller rektor. Vi ser gärna att du skriver ner dina synpunkter i ett mail eller brev. Rektor ansvarar för att skyndsamt utreda det som skapar oro eller missnöje. Rektor rapporterar det inkomna klagomålet till huvudmannen (styrelsen).

Rektor Maria Lagersten
E-post: maria.lagersten@tabyforskola.se

Biträdande rektor Elisabeth Bonfant
E-post: elisabeth.bonfant@tabyforskola.se